Szekszárdi Szakképzési Centrum

 „Szakképzés Tolna megye fejlődésének szolgálatában”

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan az érettségi vagy a felsőfokú végzettség megszerzése után döbbennek rá arra, hogy technikusként vagy szakmunkásként jobban el tudnának helyezkedni. A gyorsan változó környezet szükségessé teszi a szakmai ismeretek felfrissítését, új technológiák, új eszközök, új módszerek megismerését. Gyakran van szükség szakmaváltásra, az eredetitől akár teljesen eltérő jellegű munkaterületre vonatkozó ismeretek elsajátítására. A fejlett gazdaságokban elfogadott gyakorlat, hogy az életpálya során négyszeri szakirányváltás történik.

A szakképzési intézményrendszerben elengedhetetlen a hatékonyabb, összehangoltabb működés elősegítése mellett szorosabbá kell tenni az intézmények közötti kapcsolatot is, amely gyorsabb és rugalmasabb reagálási lehetőséget biztosít a gazdasági igények változására. A szakképző iskolai rendszer hatékony és eredményes fejlesztésének szükséges feltétele, hogy a szakképző iskolák felelősséggel és motiváltsággal vegyenek részt a most induló fejlesztési folyamatban. Ezt azonban csak akkor lehet megfelelően biztosítani, ha az irányított rendszer homogén intézménystruktúrára épül. Ennek érdekében a szakképzésért és felnőttképzését felelős miniszter az országban 44 szakképzési centrumot hozott létre.

2015. július 1-jén létrejött a költségvetési szervként működő Szekszárdi Szakképzési Centrum. A Tolna megyében korábban állami fenntartású szakképző iskolák a szakképzési centrum 10 tagintézményeként működnek tovább.

Célunk az, hogy a tanulók rendelkezzenek azokkal az elemi ismeretekkel, készségekkel és képességekkel, melyek segítségével alkalmassá válnak az egész életen át tartó tanulásra, mindezek birtokában a Tolna megyei munkaerőpiacon hasznosítható és megbízható tudással helyezkedhessenek el.

A felnőttek munkaerő-piaci esélyeinek fenntartása, továbbképzési lehetőségeik szélesítése érdekében az iskolai rendszerű felnőttoktatás és a felnőttképzés formáinak kiterjesztése szükséges a gyakorlatorientált szakmákra is.

Tolna megye humánerőforrását meg kell tartani, ennek érdekében a megfelelő szakmai tudás megszerzését biztosítani kell, mind az iskolarendszerű képzés, mind a felnőttképzés területén.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a megye 109 településén élő fiatalok minél nagyobb arányban éljenek a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményei által Bonyhádon, Dombóváron, Dunaföldváron, Pakson, Szekszárdon, Tamásiban kínált képzési lehetőségekkel, és ezáltal közülük minél többen tapasztalhassák meg a társadalmi beilleszkedés szempontjából döntő fontosságúnak tartott iskolából a munkába való zökkenőmentes átmenetet.

Ábrahám Norbert

főigazgató
 

Elérhetőség:

Hivatalos megnevezés: Szekszárdi Szakképzési Centrum
Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
Posta cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
Telefon: 06 74 529-333
Honlap: www.szekszardiszc.hu
E-mail: centrum@szekszardiszc.hu (gyakornok@szekszardiszc.hu)
OM azonosító: 203054
Hálózati kapcsolattartók: Ábrahám Norbert, Puskás Lajos