Baranya Megyei Szakképzési Centrum

A Baranya Megyei Szakképzési Centrum 12 szakképző intézményével 7 településen folytat tradicionális értékekre épülő, a jelen és jövő gazdasági kihívásaihoz illeszkedő szakképzési tevékenységet. Közel 6500 tanulójával a megye egyetlen, a Dél-Dunántúl legnagyobb szakképzési centruma. Intézményeink fő profiljuk szerint szakképző iskolai és technikumi formában szakmára felkészítő szakmai oktatást folytatnak, de igény szerint felnőttképzési jogviszony keretében is lehetőséget nyújtanak szakmaszerzésre. A szakképzési feladatellátás mellett egyes iskolákban gimnáziumi és szakiskolai nevelés-oktatás is zajlik, illetve három településen kollégiumi ellátást is biztosítunk. 

A Baranya Megyei Szakképzési Centrum – részben a duális képzésnek köszönhetően – kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezik. Kapcsolatrendszerünk építését és fejlesztését elsősorban a munkaerőpiac és a gazdaság elvárásainak való megfelelés szándéka motiválja.

A jogszabályok adta lehetőségeket kihasználva egy tanuló több szakképesítést is megszerezhet, ezt segíti az intézmények széles képzési kínálata.  Vonzáskörzetünk meghaladja Pécs és Baranya megye határait. Képzési profilunk növekedésével a régió más megyéiből, Tolna és Somogy megyéből, de egyes szakmák esetében az ország más megyéiből, sőt, a határon túlról is érkeznek diákok. 

Pécsett párhuzamosság nélkül, tiszta profillal tevékenykednek iskoláink. A vidéki települések kínálata illeszkedik a járások munkaerőpiaci igényeihez, többségük egyedüli középiskolaként népességmegtartó, közösségépítő és kultúraközvetítő szerepet is betölt.

A magas szintű szakmai munkának köszönhetően több iskolánk nyerte el a „Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye” és az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet.

Elérhetőség:

Hivatalos megnevezés: Baranya Megyei Szakképzési Centrum
Cím: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
Postacím: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3
Telefon: 06/70-199-3528
Honlap:  https://szakkepzesbaranya.hu
E-mail: info@szakkepzesbaranya.hu
OM azonosító: 203049
Hálózati kapcsolattartók:

    Kerekes Edit szakmai referens
    dr. Péter István főigazgató-helyettes
    Jakab Judit szakmai referens
    Szabó Szilvia szakmai referens