Mit tegyen az a vállalkozás, aki szeretne gyakornokot foglalkoztatni a GINOP 5.2.4-19. Új Gyakornoki program keretében?

Az alábbi lépéseket kell követni

1.

A vállalkozás felkeresi (személyesen, telefonon,  email-ben ) a foglalkoztatás tervezett helyszínéhez legközelebb eső (legkönnyebben megközelíthető) szakképzési centrumot.

2.

A szakképzési centrum felveszi az adatbázisába a vállalkozás adatait, és kiállítja a kapcsolatfelvételről szóló igazolást, amely a pályázat benyújtásának a feltétele.

Nem hiánypótolható!

Az igazolás aláírására a területileg illetékes szakképzési centrumok – azaz a GINOP 5.2.5-19 Új Gyakornoki Program – támogató szolgáltatások című projekt megvalósításában résztvevő konzorciumi tag centrumok - kancellárjai, főigazgatói, távollétük esetén helyetteseik jogosultak (a centrumok SZMSZ-e szerint). 

Területileg illetékes szakképzési centrumok régiónként a következők:

  • Nyugat-dunántúli régió: Győri Műszaki Szakképzési Centrum (konzorciumvezető)
  • Közép-dunántúli régió: Székesfehérvári Szakképzési Centrum
  • Dél-dunántúli régió: Pécsi Szakképzési Centrum
  • Észak-magyarországi régió: Egri Szakképzési Centrum
  • Észak-alföldi régió: Kisvárdai Szakképzési Centrum
  • Dél-alföldi régió: Szegedi Szakképzési Centrum

A vállalkozások azonban nem csak ebben a 6 centrumban, hanem a 6 régió bármely szakképzési centrumában jelentkezhetnek (célszerűen ott, ahol a gyakornok foglalkoztatását tervezik). Amennyiben nem konzorciumi tag centrumban jelentkezik a vállalkozás, az adatfelvétel és az igazolás kitöltése után a szakképzési centrum elektronikusan megküldi aláírásra a kitöltött igazolólapot az adott régióban illetékes szakképzési centrumnak, aki azt a lehető leggyorsabban, de legkésőbb két munkanapon belül a pályázat benyújtásához szükséges aláírt, lepecsételt szkennelt formában elektronikusan visszaküldi a beküldéskor megadott címre (célszerűen a vállalkozás címére, másolatban pedig a beküldő centrumnak). Az igazolólap eredeti példányát az aláírásra jogosult centrum postai úton küldi meg, vagy személyesen adja át a vállalkozás részére.

3.

Az adatfelvételkor a vállalkozás nyilatkozik arról, hogy rendelkezésére áll-e alkalmas gyakornokjelölt. Amennyiben igen, és mind a fiatal, mind a vállalkozás megfelel a Felhívásban leírtaknak, a pályázat benyújtható. Amennyiben a vállalkozás még nem talált gyakornokot, a szakképzési centrum segít az alkalmas jelölt felkutatásában. E tevékenységét a centrum a területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve végzi, hiszen ott található az álláskereső fiatalok nyilvántartása. A gyakornok felkutatása során a centrum folyamatosan tájékoztatja a vállalkozást, és ha talál jelöltet - annak beleegyezése esetén  -  kiközvetíti a vállalkozáshoz.

4. 

A projekt megvalósítása során két kapcsolattartási találkozót kell tartani ahol a vállalatikapcsolattartó és a szakképzési centrumok hálózati kapcsolattartói információt cserélnek a projekt megvalósításáról. A sikeres pályázó az 3. és a 6. hónap végén az előrehaladási naplót átadja (eljuttatja ) a kapcsolattartásra kijelölt -  a projekt megvalósításának helyszínéhez legközelebb eső – szakképzési centrumhoz.