Kaposvári Szakképzési Centrum

Kazinczy Ferenc idézetével jellemezhetjük a 2015. július 1-én alakult Kaposvári Szakképzési Centrum munkáját, amelynek fenntartója az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Somogy megyében 5 városban 11 intézménnyel rendelkezünk, 24 telephelyen folyik nevelő-oktató munka, illetve kollégiumi ellátás. Tanulólétszámunk 6170 fő. Ebből szakiskolai tanuló 22 fő, szakközépiskolás 2191 fő, szakgimnáziumba jár 3393 fő, gimnazistáink száma 456 fő. A Szakképzési Hídprogramban 108 fő vesz részt. Kollégiumainkat 601 diák veszi igénybe. A felnőttoktatásban közel 1500 fő szerez szakképzettséget vagy érettségi bizonyítványt. Két iskolánkban is folyik magas színvonalú 4, illetve 6 osztályos gimnáziumi oktatás. Szakmai kínálatunk széles, az elmúlt tanévben 20 ágazat 67 szakképesítését választották az iskolánkba beiratkozott tanulók. Figyelemre méltó számok.

Hitünk szerint kiemelkedő szakképzés nélkül elképzelhetetlen egy jó szakma megszerzése, hiszen csak ez nyithat utat egy jó munkahely megtalálásához, vagy éppen önálló vállalkozás elindításához, de a diploma megszerzéséhez is segítséget adhat. Ezért Centrumunk fő feladata megalapozott piacképes tudást átadni tanulóinknak, amellyel gyorsan és biztosan tudnak érvényesülni a munkaerőpiacon, valamint szakképzett munkaerőt biztosítani a térség fejlődése szempontjából kulcsfontosságú műszaki, kereskedelmi, vendéglátóipari, informatikai, közgazdasági, egészségügyi, mezőgazdasági ágazatokhoz tartozó területeken.

A 2020/2021-es tanévre meghirdetett szakképesítéseink közül több, ösztöndíjjal támogatott. Az ösztöndíj a jelentkezőknek akár havi nettó 50 000 forint jövedelmet is jelenthet. Tanulószerződés esetén a szociális juttatásokkal együtt ez az összeg elérheti a nettó minimálbért is.

Intézményeinkben a felnőttoktatást és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést kiemelten kezeljük. A jövőben is arra törekszünk, hogy egyre több lehetőség közül választhasson gyermek és felnőtt egyaránt. A második szakma megszerzését az állam ingyenesen biztosítja.

Elsődleges feladataink között szerepel a pályázati források megszerzése, hiszen ezáltal is tudjuk támogatni tehetséges tanulóinkat, megvalósulhat egy-egy közösség külföldi szakmai kirándulása, vagy éppen külföldi nyári szakmai gyakorlata. A pályázati források plusz lehetőséget adnak a felzárkóztatásra szoruló tanulóknak is.

A Kaposvári Szakképzési Centrum minden lehetőséget megragad arra, hogy a helyi gazdaság szereplőivel, kiemelten a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával közvetlen párbeszédet folytasson, tájékozódjon a munkaerőpiaci igények alakulásáról, információt adjon a szakképzést érintő aktuális kérdésekről.

Csiba Ágota

Kancellár

Elérhetőség:

Hivatalos megnevezés: Kaposvári Szakképzési Centrum
Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 65
Posta cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 65.
Telefon: 06 82/494-104
Honlap: www.kszc.hu
E-mail: gyakornok@kszc.hu
OM azonosító: 203027
Hálózati kapcsolattartók: Csiba Ágota, Kard János