Tolna Megyei Szakképzési Centrum

„Szakképzés Tolna megye fejlődésének szolgálatában”

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan az érettségi vagy a felsőfokú végzettség megszerzése után döbbennek rá arra, hogy technikusként vagy szakmunkásként jobban el tudnának helyezkedni. A gyorsan változó környezet szükségessé teszi a szakmai ismeretek felfrissítését, új technológiák, új eszközök, új módszerek megismerését. Gyakran van szükség szakmaváltásra, az eredetitől akár teljesen eltérő jellegű munkaterületre vonatkozó ismeretek elsajátítására. A fejlett gazdaságokban elfogadott gyakorlat, hogy az életpálya során négyszeri szakirányváltás történik.

A szakképzési intézményrendszerben elengedhetetlen a hatékonyabb, összehangoltabb működés elősegítése mellett szorosabbá kell tenni az intézmények közötti kapcsolatot is, amely gyorsabb és rugalmasabb reagálási lehetőséget biztosít a gazdasági igények változására. A szakképző iskolai rendszer hatékony és eredményes fejlesztésének szükséges feltétele, hogy a szakképző iskolák felelősséggel és motiváltsággal vegyenek részt a most induló fejlesztési folyamatban. Ezt azonban csak akkor lehet megfelelően biztosítani, ha az irányított rendszer homogén intézménystruktúrára épül. Ennek érdekében a szakképzésért és felnőttképzését felelős miniszter az országban 44 szakképzési centrumot hozott létre.

A Tolna Megyei Szakképzési Centrum, a Tolna megyében korábban állami fenntartású szakképző iskolák a szakképzési centrum 10 tagintézményeként működnek.

Célunk az, hogy a tanulók rendelkezzenek azokkal az elemi ismeretekkel, készségekkel és képességekkel, melyek segítségével alkalmassá válnak az egész életen át tartó tanulásra, mindezek birtokában a Tolna megyei munkaerőpiacon hasznosítható és megbízható tudással helyezkedhessenek el.

A felnőttek munkaerő-piaci esélyeinek fenntartása, továbbképzési lehetőségeik szélesítése érdekében az iskolai rendszerű felnőttoktatás és a felnőttképzés formáinak kiterjesztése szükséges a gyakorlatorientált szakmákra is.

Tolna megye humánerőforrását meg kell tartani, ennek érdekében a megfelelő szakmai tudás megszerzését biztosítani kell, mind az iskolarendszerű képzés, mind a felnőttképzés területén.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a megye 109 településén élő fiatalok minél nagyobb arányban éljenek a Tolna Megyei Szakképzési Centrum tagintézményei által Bonyhádon, Dombóváron, Dunaföldváron, Pakson, Szekszárdon, Tamásiban kínált képzési lehetőségekkel, és ezáltal közülük minél többen tapasztalhassák meg a társadalmi beilleszkedés szempontjából döntő fontosságúnak tartott iskolából a munkába való zökkenőmentes átmenetet.

Főigazgató: Csapó Gábor

Kancellár: Dömötör Csaba

 

Elérhetőség:

Hivatalos megnevezés: Tolna Megyei Szakképzési Centrum
Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
Posta cím: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11.
Telefon: 06 70 374-0769
Honlap: www.tmszc.hu
E-mail: gyakornok@tmszc.hu)
OM azonosító: 203054
Hálózati kapcsolattartók: Schmidt Ágnes, Schneiderné Kerekes Delila