Szolnoki Szakképzési Centrum

A Szolnoki Szakképzési Centrum 2019. július 1-jével jött létre, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum és a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum egyesítésével. A 11 szakképző intézmény pedagógiai-szakmai önállóságot élvezve megőrzi egyéni arculatát és továbbra is betölti évtizedek óta meghatározó szerepét a vállalatok szakképzett munkaerejének biztosításában a megyeszékhelyen, annak tágabb környezetében. A Szolnoki SZC intézményeiben folyó szakképzés fő célja tehát, hogy kielégítse a munkaerőpiac igényeit. Ennek figyelembe vételével alakítjuk ki képzési struktúránkat, mindemellett folyamatosan kapcsolatban vagyunk a város, a térség, a megye érintett vállalataival, annak érdekében, hogy még közelebb hozzuk a vállalkozásokat, szervezeteket az iskoláinkhoz. Ugyanakkor folyamatosan biztosítjuk az önképzés lehetőségét, és felkészítjük tanulóinkat a felsőfokú tanulmányok sikeres folytatására. Kiemelt feladatunknak tekintjük a duális képzőhelyekkel történő kapcsolatunk erősítését, annak érdekében, hogy a tanulóink a valós vállalati környezetben gyakorlati életből vett tudást, tapasztalatot, gyakorlatot, ismeretet szerezzenek. A jelen tanulói a jövő pályakezdő munkavállalóiként kell, hogy helyt álljanak a folyamatosan fejlődő, újabb és újabb technológiákat, módszereket alkalmazó kis-, közepes- és nagyvállalatoknál. Tapasztalataink kedvezőek, külső gyakorlati képzőhelyeink partnerként segítik ebbéli törekvéseink megvalósítását, akiknek ezért köszönettel tartozunk. Így tudjuk tehát komplexen biztosítani a kiegyensúlyozott oktatási hátteret és szolgáljuk maximálisan a térség szakképzésének ügyét.

A Szolnoki Szakképzési Centrum a megye legnagyobb középfokú intézményeként, mind a műszaki, mind a szolgáltatási szektorhoz kapcsolódó szakmák oktatásában jelentős szerepet vállal. Képzési palettánkban szinte minden fiatal, aki a szakképzés iránt érdeklődik, megtalálja a számára leginkább megfelelő ágazatot, szakmát. Magas szintű szakmai, és szilárd alapokon nyugvó emberi értékeket továbbadni képes oktatói testületeink, és a munkájukat segítő jól felszerelt laboratóriumok, tanműhelyek biztosítják szakképző intézményeink már említett kettős célját: egyrészt felkészíti a diákokat a felsőfokú tanulmányok sikeres folytatására, másrészt olyan szakmai tudással és emberi tartással rendelkező szakembereket képez, akik kilépve az iskola kapuján helyt tudnak állni a munka világában. Mindehhez az alapképzés mellett világcégek szakmai tanúsítványainak, valamint különböző szakmai képesítések megszerzésének a lehetőségét kínáljuk, ezáltal biztosítva a több lábon állást.

Büszkék vagyunk azokra a beruházásokra és fejlesztésekre is, azon közismereti és szakmai oktatást segítő, folyamatosan fejlődő eszközparkra, melyeket a Centrumok megalakulása óta eltelt időszak alatt sikerült megvalósítanunk, illetve beszereznünk, döntően központi költségvetési és pályázati forrásokból, illetve az előremutató együttműködésnek köszönhetően a tulajdonos önkormányzatok támogatását felhasználva.

A Szolnoki SZC 11 szakképző intézménye 25 telephelyen működik a megyeszékhely, Szolnok mellett, Jászberény, Martfű és Újszász városokban.

 Szakképző intézményeink:

 • Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola
  5000 Szolnok, Bán utca 9.
 • Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium
  5435 Martfű, Gesztenye sor 15.
 • Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum
  5000 Szolnok, Baross utca 37./A
 • Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
  5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.
 • Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola
  5100 Jászberény, Hatvani út 2.
 • Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola
  5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.
 • Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum
  5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.
 • Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola
  5000 Szolnok, Petőfi utca 1.
 • Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum
  5052 Újszász, Dózsa György út 23.
 • Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium
  5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1.
 • Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum
  5000 Szolnok, Baross utca 43.

A Szolnoki Szakképzési Centrum vezetői:

 • Kalmár Andrea főigazgató
 • Hicsó György kancellár
 • Polgár Piroska főigazgató-helyettes
 • Árokszállási Andrea gazdasági vezető
 • Mézes Kornélia felnőttképzési vezető

A Szolnoki Szakképzési Centrum elérhetőségei:

 • Cím: 5000 Szolnok, Baross utca 37/A.  
 • Honlap: www.szolmusz.hu
 • E-mail: centrum@szolmusz.hu
 • Központ: +36-56/425-844/3-as mellék
 • Szakképzési csoport: +36-56/425-844/15-ös, 20-as mellék
 • Gazdasági csoport: +36-56/425-844/29-es mellék
 • Munkaügyi csoport: +36-56/425-844/11-es mellék
 • Felnőttképzés: +36-56/425-844/28-as mellék
 • OM azonosító: 203056 
 • Hálózati kapcsolattartók: Kalmár Andrea, Hicsó György